OŚRODEK W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Warszawska 163/2A
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 664 585 155

Szkolenia ADR

Kursy ADR dotyczą zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR, by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień dedykowany jest kurs ADR początkujący podstawowy oraz specjalistyczny. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.

Szkolenie podstawowe ADR przeznaczone jest dla osób, które:

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne i kończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Cena: