OŚRODEK W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Warszawska 163/2A
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 664 585 155

Badania lekarskie /medycyna pracy/

Od 2013 roku wprowadzono przepisy, które ustaliły maksymalny termin ważności badań, który wynosi 15 lat. Czas ten może być krótszy i jest to uzależnione od czynników takich jak: wiek kierowcy, kategoria prawa jazdy czy ogólny stan zdrowia.

Kierowcy zawodowi: Osoby, które nie ukończyły 60. roku życia i pracują w zawodzie, powinny odbywać takie badania co 5 lat. Starsi kierowcy są zobowiązani poddawać się badaniom częściej – raz na 30 miesięcy.

Cena: 200 zł