OŚRODEK W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Warszawska 163/2A
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 664 585 155

Kurs na wózki widłowe - szkolenie na operatora wózka widłowego

Warunki jakie musi spełniać kursant:

Kurs składa się z części:

Teoretycznej i praktycznej   (teoria 52 godz. praktyka min. 15 godz. w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym)

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnętrznym oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowej.

Zajęcia prowadzone są w systemie ciągłym, tzn., że osoby uczące się lub pracujące na zajęcia umawiają się z instruktorem w terminach dla nich dogodnych (również w weekendy) .Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień w naszym ośrodku.

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT 2019
Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne, dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące na testach egzaminacyjnych.

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy wszystkie  pytania  testu pisemnego UDT.

Zgodnie z zasadami egzaminu pisemnego UDT należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Poniżej link do wszystkich pytań egzaminacyjnych