OŚRODEK W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Kazikowskiego 16A, 05-300 Mińsk Maz.
(przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim)
tel. 664 585 155

Kurs na wózki widłowe - szkolenie na operatora wózka widłowego

Warunki jakie musi spełniać kursant:

Kurs składa się z części:

Teoretycznej i praktycznej   (teoria 52 godz. praktyka min. 15 godz. w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym)

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnętrznym oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowej.

Zajęcia prowadzone są w systemie ciągłym, tzn., że osoby uczące się lub pracujące na zajęcia umawiają się z instruktorem w terminach dla nich dogodnych (również w weekendy) .Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień w naszym ośrodku.