OŚRODEK W OTWOCKU
ul. Orla 1B, 05-400 Otwock
(przy rampie vis a vis stacji PKP)
tel. 602 603 115

OŚRODEK W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Kazikowskiego 16A, 05-300 Mińsk Maz.
(przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim)
tel. 664 585 155

Kwalifikacja wstępna i okresowa

Kurs na przewóz osób i rzeczy. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca i szkolenie okresowe

Kurs na przewóz osób i rzeczy. Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca i szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA - obejmuje nowych kandydatów do zawodu. Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną – odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.

KALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat (w przyp. kat. C uzyskanej po 10.09.2009 r.) oraz 23 lat (w przyp. kat. D uzyskanej po 10.09.2008 r.)
W obu szkoleniach liczba godzin została zredukowana do 140.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowcy, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, C1+E.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

SZKOLENIE OKRESOWE - prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D; D+E; D1 i D1+E oraz C, C+E, C1, C1+E.
Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin.
1) 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

  1. 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Dl lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
  2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. - Dl lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.
  4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
  6. 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Cennik szkoleń:

Szkolenia realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i nowocześnie wyposażone sale wykładowe.

Jednocześnie przypominamy, że kierowcy po ukończeniu szkolenia okresowego, obowiązani są do wykonania badań lekarskich i psychologicznych przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.